Your Site Title

Norrvatten

Kommunalförbundet Norrvatten producerar dricksvatten till 600.000 människor i norra Storstockholm. Med klimatförändringarna står Norrvatten inför stora tekniska utmaningar som kräver miljardinvesteringar. Vi har tagit fram långsiktiga kommunikationsstrategier med tillhörande kampanjer för att få förståelse för dessa nödvändiga samhällsinvesteringar hos beslutsfattare och allmänhet. 

norrv_diskho_mörk.jpg

Filmen om Norrvatten

En film riktad till intresserad allmänhet som både beskriver Norrvattens produktion av dricksvatten och de framtida utmaningar som klimatförändringarna för med sig.