Your Site Title

Käppala

Vi tog fram en långsiktig strategi för Käppalas kommunikation till allmänheten med tillhörande kampanjer.  Kampanjerna publicerades i flera olika digitala kanaler i kombination med traditionella medier. Resultatet hittills är att hundratusentals människor har ändrat sitt beteende till det bättre och miljöbelastningen på Östersjön har blivit mindre. 

kappala_dammr.jpg
kappala_dammr_skylt.jpg
kappala_dammr_vaggsk.jpg